Eiskratzer vs Oberland Tornados

vs

Eiskratzer vs Inter Bavaria

vs

Eiskratzer vs. Flying Ducks

vs

Inter Bavaria vs Eiskratzer

Landjugend Peißenberg vs Eiskratzer

vs